Anasayfam Yap Sık kullanılanlara Ekle Son Haberlerler  Engelliler için engelsiz internet    Devlet \'balkonu kapal? tut\' diyebilir mi?    Microsoft 3+ Projesini destekliyoruz...    TieV 4. Ola?an Genel Kurulu Sonuçland?...    Tarih ve Kültür Ara?t?rmalar? Derne?i Genel Ba?kan?m?z? A??rlad?  
Amac
Amaç
medya
Medya
Tüzük
Tüzük
Üyelik
Üyelik
yönetim
Yönetim
Forumlar
Forumlar
Türkiyenin Yeni Tart??ma Platformu... 
Forumlar
1:Foxit Reader 6.2.0 Türkçe..
2:PARA KAZANMAK ?STEYEN HER..
3:Top Eleven Neden Yasaklan..
4:taray?c?lar?n?z?n ba?lang..
5:BU S?TEYE MUTLAKA REFERAN..
Haberler
1: 31 A?ustos\'ta TieV Yö..
2: Manisa ?nternet Evleri..
3: ?nternet kafe sahipler..
4: ?TO SEÇ?MLER?N? KAZAND..
5: iTO & TieV EL ELE.....
Dosyalar
  1: IP Log ?mzalay?c? Yaz?
  2: 5651 SAYILI ?NTERNET O
  3: 2005/9207 - ??yeri Açm
  4: 1 Kas?m 2007 Tarihli i


Kayıt
Üye Menü
· Ana Sayfa
· Anketler
· Davet Yolla
· Dosyalar
· Forumlar
· Haber Ar?ivi
· Haber Ekle
· iletisim
· Makaleler
· Posta Kutunuz
· Site ?statistik
· Top 10
· Üye Hesab?n?z
· Üye Listesi
Faydal? Linkler
Haber Geçmi?i
26.08.09
31 A?ustos\'ta TieV Yönetimi ?zmir Enternasyonal Fuar?nda
04.04.09
Manisa ?nternet Evleri Paneline Davetlisiniz
25.03.09
?nternet kafe sahiplerine zorunlu e?itim geliyor
24.02.09
?TO SEÇ?MLER?N? KAZANDIK
05.02.09
iTO & TieV EL ELE...
04.02.09
250 milyon harcanan merkezler kapali...
20.12.08
Temmuzda Kafelerde Sigara Yasak
17.11.08
?nternet kafelerin yar?s? filtre kullanm?yor
03.11.08
IP Log ?mzalay?c? Yaz?l?m? Hakk?nda Duyuru
28.10.08
Türkiye ?nterneti Yasaklama Ay?b?ndan Kurtulmal?d?r !
25.10.08
Online oyunlar?n yaratt??? ç?lg?nl?k!
09.09.08
Teknoloji devleri CeBIT te
07.09.08
GTA Hayat Kurtard?!
07.08.08
?nternet Kafelere 18 ya? yasa?? TALEB?...
10.04.08
?nternet daha h?zl? daha yasakl?
05.04.08
www.NerdenAlsak.com - Online ve Güvenilir Al??veri? sitesi aç?ld?...
?ç IP da??t?m loglar? nedir ve nas?l tutulur?
24.03.08
?nternet Yasaklar? Türkiye\"ye Zarar Veriyor
12.03.08
TÜRK?YE?DE D?J?TAL OYUN SEKTÖRÜ VE OYUN GEL??T?R?C?LER? PANEL?
11.03.08
?nternet Kafe Sahibini Arkada?? Kur?unlad?...
28.02.08
?nternet Kafeler Gençleri Sapt?r?yor
?nternet kafelere kameral? denetim
14.02.08
CNNTURK TARAFSIZ BÖLGEN?N KONUGU YUSUF AND?Ç - 22.01.2008
22.01.08
CNNTÜRK TARAFSIZ BÖLGEN?N KONU?U YUSUF AND?Ç
19.01.08
Toplu ?nternet Kullan?m? Sa?layanlar?n Hukuki Yükümlülükleri Ve Sorumluluklar?
26.11.07
ÇINARALTI Program?, ''Yeni ?nternet Kafeler Yönetmeli?i''ni Tart???yor...
24.11.07
TVNET Günaydin Türkiye Program?n?n Konu?u Yusuf Andiç
23.11.07
CNN TÜRK TV Gün Boyu Haberlerinde Genel Ba?kan?m?za yer verdi...
10.11.07
Bilkent Üniversitesi'nin konu?u Yusuf Andiç - 08.11.2007
06.11.07
KONFERANSTAN CANLI YAYIN
03.11.07
?nternet kafelere Yeni Düzenleme...
20.10.07
Pazar Günü ?nternet Kafeler Aç?k m? Olacak?
16.09.07
Telekom'dan her ilçeye bir Internet Evi
09.09.07
?nternet Kafelere Üyelik Sistemi Yasa Önerisi
Ordu'da Kahvehane ve ?nternet Kafelere Ramazan Ay? Düzenlemesi
Rixos Second Life'ta otel aç?yor
Direct X-10'un Vista'ya has olmas?...
Kore'de Internet kafeler kapan?nca!
Evsizler internet kafede kal?yor
06.09.07
Gaziantepdeki Internet kafelere zulüm..
21.08.07
iNTERNET KAFELERE FAALiYET BELGESi GELiYOR...
16.07.07
25 internet cafe i?letmecisine gözalt?...
19.05.07
?nternete sansür de?il, sürat gerek!
e-Meclis ölü do?du, ya?as?n e-sansür
31.03.07
?NTERNET HAFTASI BU SENE HÜKÜMETS?Z... ?
25.03.07
TEKNOLOJ? TV GENEL BA?KANIMIZI KONUK ETT?...
07.03.07
NTV Radyo'da Halk?n Sesi Program?n?n Konu?u Olduk...
03.03.07
YEN? AKTÜEL: ?nternet Kafe Okullu Oldu!
25.02.07
ÖZGÜRLÜKLER?M?Z? DÜZENLEYEN G?ZL? YASA
22.02.07
Günde 10 bin Porno Sitesi...

Eski Haberler
Haberler
· Tüm Kategoriler
· Ara?t?rma & Tez
· Bas?nda TieV
· Dernek Haberleri
· Dernek Üyeleri
· E?itim Haberleri
· Emniyet Haberleri
· Güncel Haberler
· ?nternet Evleri
· ?nternet Haberleri
· Kö?e Yaz?lar?
· Oyun Haberleri
· Röportajlar
· Sa?l?k Haberleri
· Site Tan?t?mlar?
· Teknoloji & Bilim
· Telekom Haberleri
· TieV Dosyalar
· TieV Duyurular?
· Üye Yaz?lar?
· Virüs Haberleri
· Yaz?l?m & Lisans
· Yerel Haberler

Warning: preg_match(): Delimiter must not be alphanumeric or backslash in /home/tievorg/public_html/includes/counter.php on line 42

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/tievorg/public_html/includes/counter.php on line 48
Engelliler için engelsiz internet
HürriyetTüm ?nternet Evleri Derne?i (T?EV) Genel Ba?kan? Yusuf Andiç, engellilere yönelik bili?im hizmetlerinin iyile?tirilmesinin, öncelikle bu alanda yer alan bütün kurum ve bireylerin önemli görevi oldu?unu bildirdi.

Andiç, yapt??? aç?klamada, Türkiye taraf?ndan imzalanan ?Birle?mi? Milletler Engelli Haklar? Sözle?mesi? dikkate al?nd???nda, konunun tüm devlet kurumlar?n? yak?ndan ilgilendirdi?ini belirtti. ... (Haberin Devamı...
Gönderen: admin Tarih: 02.06.2011 Saat: 16:21 2969 byte kaldı | Puan: 5)
Bas?nda TieV: Devlet 'balkonu kapal? tut' diyebilir mi?
NTVTüm ?nternet Evleri Derne?i (T?EV) Genel Ba?kan? Yusuf Andiç, Bilgi Teknoloji ve ?leti?im Kurulunun haz?rlad??? ''?nternetin Güvenli Kullan?m? Yönetmeli?i'' kapsam?nda öngörülen düzenlemeye ili?kin olarak, ''Devlet kalk?p size 'tüm balkonlar kapal? olacak' diyebilir mi?'' dedi.

Andiç, yönetmelik kapsam?nda öngörülen düzenlemeleri incelediklerini ve birçok konuda olumsuzluklarla kar??la?t?klar?n? belirtti.

Düzenlemenin dördüncü maddesinin standart profilden bahsetti?ini, bunun görünürde eri?imin en serbest oldu?u profil oldu?unu dile getiren Andiç, ?öyle konu?tu: ... (Haberin Devamı...
Gönderen: admin Tarih: 02.06.2011 Saat: 11:59 2949 byte kaldı | Bas?nda TieV | Puan: 5)
Dernek Haberleri: Microsoft 3+ Projesini destekliyoruz...
TieVDe?erli üyelerimiz,

Yakla??k 1 y?ld?r devam eden ve say?s?z ele?tirilere maruz kalan 3+ projesini destekleme karar? ald?k. Projenin lisanslama süresinin dolmas?na say?l? günler kala alm?? oldu?umuz bu karar?n gerekçesini sizlerle payla?mak istedik. ... (Haberin Devamı...
Gönderen: tiev Tarih: 22.05.2010 Saat: 12:28 6870 byte kaldı | Dernek Haberleri | Puan: 5)
Dernek Haberleri: TieV 4. Ola?an Genel Kurulu Sonuçland?...
TieVTieV'in Aral?k ay?nda yap?lan ?ube seçimlerinden sonra 27 Mart 2010 *****artesi günü TieV Merkez Genel Kurulu toplanarak yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçti. Seçim öncesi bir araya gelen üyeler, TieV'in misyonunu sürdürdü?ünü ve tüm ülkeyi kapsayan bu yap?n?n her geçen gün güçlenerek daha faydal? hale geldi?ini belirttiler. Seçimde ayr?ca TieV Aksaray ve TieV Ordu ?ubelerinin kurulmas? karar? ç?kt??? en k?sa zamanda bu ?ubelerin aç?l???n?n yap?laca?? da karara ba?land?. ... (Haberin Devamı...
Gönderen: TieV Tarih: 31.03.2010 Saat: 22:55 1773 byte kaldı | Dernek Haberleri | Puan: 5)
Teknoloji & Bilim: Tarih ve Kültür Ara?t?rmalar? Derne?i Genel Ba?kan?m?z? A??rlad?
Yusuf AndiçTarih ve Kültür Ara?t?rmalar? Derne?i?nin organize etti?i Teknoloji Oturumlar?n?n birincisine Genel Ba?kan?m?z Yusuf Andiç ve TieV MYK üyesi Ünal Sondemir davet edildi. 19.12.2009 17:00-19:00 saatleri aras?nda gerçekle?en oturum ?stanbul Mecidiyeköy?de düzenlendi. TieV Ba?kan yard?mc?s? Basri Kaptan'da toplant?y? izleyenler aras?ndayd?.

Tarih ve Kültür Ara?t?rmalar? Derne?i üyelerinin ilgi gösterdi?i oturum yakla??k 2 saat sürdü. ?nternet tarihi ile ba?layan sohbet, bir ço?umuzun dert yand??? istemsiz maillerin alt?nda yatan gerçeklerin konu?ulmas? ile son buldu.

http://tarihkultur.org/teknolojioturumlari1.asp

Tarih ve Kültür Ara?t?rmalar? Derne?i'ne misafirperveliklerinden ötürü te?ekkür ederiz.

TieV Bas?n Merkezi
0 216 442 75 00
basin@tiev.org.tr
http://www.tiev.org.tr ... (Haberin Devamı...
Gönderen: tiev Tarih: 24.12.2009 Saat: 15:45 Teknoloji & Bilim | Puan: 0)
Üye Menü
 
Üye Olun
Kayıp Şifre

 
Üyelik:
Bugün: 0
Dün: 0
Bekleyen Üyelik(ler):
Toplam Üye Adedi: 10,815
En Son Üye: mercan

En Fazla Bağlı:
Misafir(ler): 652
Üye(ler): 0
Toplam: 652

Şu An Bağlı:
Misafir(ler): 2
Üye(ler): 0
Toplam: 2
Anket
Dernek sitemizin yenilenmesi hakk?nda görü?ünüz?

Çok be?endim
Güze? olmu?
?dare eder
Be?enmedimSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 287
Günün Sözü
"Bazı yenilgilerin nedeni, insnalrın işi yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir." (Thomas Edison)

TÜM ?NTERNET EVLER? DERNE??
Adres:
Kay??da?? mah. Akyaz?l? cad. No:31/1 Ata?ehir/istanbul
Tel : 0 216 352 90 43 Fax : 0 216 352 90 43